https://volcano-creative.vn/wp-content/uploads/2022/06/Asset-10-2-e1656642566297.png

HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG TÔI

  • Chiến lược xây dựng thương hiệu Anlac Green Symphony Villas
  • Ý tưởng ra mắt sáng tạo & Viết quảng cáo
  • Xây dựng kế hoạch và phân bổ chiến lược Truyền thông Marketing Tích hợp (IMC)
  • Sản xuất phim & TVC dự án

Gắn liền với mong muốn của Chủ đầu tư, mục tiêu của Volcano trong 12 tháng đầu tiên
đối với dự án này là Định vị thành công thương hiệu KĐT 5 sao Anlac Green Symphony
với các đặc điểm và giá trị của một KĐT vị nhân sinh nằm tại tâm điểm phía Tây Hà Nội.

Với chiến dịch này, “THỐNG NHẤT, LIÊN TỤC VÀ XUYÊN SUỐT” là “câu thần
chú” nằm lòng của đội ngũ Volcano. Bên cạnh đó là những “quy tắc ngầm” để gia tăng
hiệu quả, tối đa hóa sự nhận diện thương hiệu đến với mỗi khách hàng.

https://volcano-creative.vn/wp-content/uploads/2022/07/bg-01-min.png
shadow
https://volcano-creative.vn/wp-content/uploads/2022/06/01.png
https://volcano-creative.vn/wp-content/uploads/2022/07/work-01.png
https://volcano-creative.vn/wp-content/uploads/2022/07/work-02-01.png
https://volcano-creative.vn/wp-content/uploads/2022/07/single-01.png
https://volcano-creative.vn/wp-content/uploads/2022/07/single-02.png
https://volcano-creative.vn/wp-content/uploads/2022/07/single-03.png
https://volcano-creative.vn/wp-content/uploads/2022/07/single-04.png